Декларация за защита на данните

Вашето лично пространство е важно за нас. При нас трябва да се чувствате в безопасност. Затова ние и нашият пълномощник за защита на данните внимаваме за спазването на правните изисквания за защита на данните, най-вече на европейския Общ регламент за защита на данните (DSGVO – ОРЗД) и на Федералния закон за защита на данните (BDSG). По-долу искаме да Ви информираме за какви цели се обработват Вашите данни и как можете да потърсите правата си. Декларацията за защита на данните можете да извикате по всяко време през рубриката „Защита на данните“ долу на всяка страница.

Име и данни за контакт на отговорника

B! Design е предложение на BAUHAUS. Обслужването на клиентите се осъществява от дружествата на BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) въз основа на договор за общия отговорник по смисъла на чл. 26 ал. 1 стр. 1 (DSGVO – ОРЗД). Централна институция за въпроси във връзка със защитата на данните на клиенти и засегнати лица е

BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim / Филиал Манхайм
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Deutschland

Телефон: 0800 3905 000

E-Mail: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG поема осъществяването на правата на засегнатото лице съгласно DSGVO (ОРЗД) (виж долу Права на засегнатите).
Дружествата на BAUHAUS предават всички запитвания на клиентите и трети страни относно защитата на данните на BAUHAUS AG. Това не засяга преките запитвания до пълномощника за защита на данните. Основното съдържание на договора за съвместния отговорник по смисъла на чл. 26 ал. 1 стр. 1 DSGVO (ОРЗД) ще намерите на: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Данни за контакт на пълномощника за защита на данните

Ако като засегнато лице имате въпроси относно работата с Вашите лични данни с оглед на правните аспекти на защитата на данните, Вие разполагате с два начина да поставите Вашите въпроси или да изпратите Вашия случай:

  • За общи запитвания във връзка със защитата на данните и предявяване на правата на засегнати лица, както например молба за информация, се обърнете към Защита на данните на BAUHAUS, като посочите точно Вашия проблем и Вашия адрес за контакт на: datenschutz@bauhaus.info; и
  • Освен това за специфични запитвания можете да се обръщате по всяко време директно и към определения пълномощник за защита на данните на: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Цел и правно основание за обработката на данни

Server-Logfiles

При посещение на страницата www.bdesign-vinyl.de уеб сървърът записва това автоматично в т. нар. Server-Logfiles. Тези данни съдържат използвания браузър, операционната система и часа на достъп. Тези данни се използват само с цел статистическа оценка и от съображения за безопасност (например за изясняване на действия, свързани със злоупотреба или измама) и за работата на интернет страницата. Правното основание на обработката на данните е чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква f) DSGVO (ОРЗД). Нашият основателен интерес се състои в експлоатацията и изобразяването и подобряването на стабилността и функционалността на нашата интернет страница.

Предоставянето на горепосочените лични данни от Вас не се изисква нито от закона, нито по договор. Но без обработването на Server-Logfiles услугите и функционалността на нашата интернет страница не са гарантирани. Освен това определени дейности и услуги могат да не са на разположение или да са ограничени.

Използване на бисквитки

При използването на нашата интернет страница на Вашия компютър се запаметяват бисквитки (Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск, отнесени към използвания от Вас браузър и чрез които към мястото, което поставя бисквитката, постъпва определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да пренасят вируси на Вашия компютър. Като цяло те служат за това интернет предложенията да се направят по-полезни за потребителя и по-ефективни. Бисквитките се използват, например на тази интернет страница, за да може да се оцени поведението на потребителя на интернет страницата. Те могат да конфигурират настройката на Вашия браузър според Вашите желания и например да откажат приемането на бисквитките на трети страни или всички бисквитки. Обръщаме Ви внимание, че тогава евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази интернет страница.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google използва бисквитки. Генерираната от бисквитката информация за използването на онлайн предложенията от потребителите обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се запаметява.

Google е сертифициран по Щита за личните данни и затова предлага гаранция, че спазва европейското право за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google ще използва тази информация по наше поръчение, за да оцени използването на онлайн предложенията от посетителите с цел съставяне на доклади за активността в рамките на онлайн предложенията и да извърши спрямо нас допълнителни услуги, свързани с използването на онлайн предложенията и използването на интернет. При това от обработените данни могат да бъдат съставени профили на потребителите под псевдоним. Обработката на данните се извършва въз основа на Вашето съгласие според чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква a) DSGVO (ОРЗД). Вие можете да отмените Вашето съгласие за това по всяко време с действие в бъдеще. По-долу се описва какви възможности за отменяне са на Ваше разположение.

Ние използваме Google Analytics само с активирана IP-анонимизация. Това означава, че IP-адресът на потребителите се съкращава от Google в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

Изпратеният от браузъра на потребителя IP-адрес не се смесва с други данни на Google. Потребителите могат да възпрепятстват запаметяването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на техния браузър; освен това потребителите могат да възпрепятстват регистрирането на генерираните от бисквитките и свързани с тяхното използване на онлайн предложенията данни на Google и обработката на тези данни от Google, като свалят и инсталират плъгина на браузъра, наличен на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Допълнителна информация относно използването на данни от Google, възможностите за настройка и възражение ще научите в декларацията за защита на данните на Google (https://policies.google.com/technologies/ads) и в настройките за изобразяване на рекламното показване от Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Алтернативно на Add-On на браузъра или в рамките на браузъри на мобилни устройства кликнете на този линк, за да възпрепятствате в бъдеще регистрирането от Google Analytics в рамките на тази интернет страница:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

При това на Вашето устройство се оставя Opt-Out-бисквитка. Ако изтриете Вашите бисквитки, трябва отново да кликнете на този линк.
Предоставянето на горепосочените лични данни не се изисква нито по закон, нито по договор. Но без тези данни анализът, оптимизацията и икономичната експлоатация на нашите онлайн предложения са невъзможни.

YouTube

Нашата страница използва за включване на видеа доставчика YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, представляван от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Обикновено още при извикването на дадена страница с включени видеа Вашият IP-адрес се изпраща на YouTube и на Вашия компютър се инсталират бисквитки.

Но ние сме свързали нашите YouTube-видеа с разширения режим за защита на данни (в този случай YouTube все още се свързва с услугата Double Klick на Google, но при това съгласно декларацията за защита на данните на Google не се оценяват лични данни). По такъв начин YouTube не запаметява повече информация за посетителите, освен ако те не гледат видеото. Щом кликнете на видеото, Вашият IP-адрес се изпраща на YouTube и YouTube разбира, че сте гледали видеото. Ако сте влезли в YouTube, тази информация се свързва също с Вашия потребителски акаунт (можете да възпрепятствате това, ако преди да извикате видеото, излезете от YouTube).

Допълнителна информация за целта и обема на събиране на данни и тяхната обработка от YouTube ще получите в тяхната декларация за защита на данните. Там ще получите също допълнителна информация за Вашите права и възможности за настройка с цел защита на Вашето лично пространство: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google обработва Вашите лични данни също и в САЩ и се подчинява на EU-US-Privacy-Shield (Щит за защита на личните данни), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Получатели на лични данни

В рамките на законовите правомощия Вашите лични данни се разкриват пред следните фирми в рамките на ЕС:
Други дружества на BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) и техните обработващи фирми по поръчка евентуално за по-нататъшна консултация, за сключване на желаните договори или за предоставяне на други услуги и Фирми за обработка на данни по поръчка на BAUHAUS AG за ИТ-услуги и за администриране на Back-end на интернет страницата.

Продължителност на запаметяване на данните

Ние запаметяваме Вашите данни за толкова дълго време, колкото е необходимо за съответната цел:

  • Server-Logfiles: 30 дни
  • Google Analytics Cookie: 2 години

Права на засегнатите

Вашите права като засегнато лице се гарантират от дружествата на BAUHAUS всеобхватно.

Отмяна на съгласие

Ако в рамките на използването на настоящата интернет страница сте дали съгласие за обработката на лични данни, съгласно чл. 7 ал. 3 DSGVO (ОРЗД) можете да отмените това съгласие по всяко време. Отмяната може да се изпрати по имейл н datenschutz@bauhaus.info или писмено на горепосочения адрес. Действието на отмяната се ограничава до това, че в бъдеще съответните лични данни няма повече да се обработват. Следователно отмяната оказва влияние върху допустимостта на обработката на Вашите лични данни, след като сте я заявили пред нас. Имайте предвид, че в този случай в бъдеще евентуално няма повече да е възможна обработка на засегнатите данни.

Право на възражение срещу обработката съгласно чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква f) DSGVO (ОРЗД)

Съгласно чл. 21 ал. 1 стр. 1 DSGVO (ОРЗД) имате право от съображения, които произтичат от Вашето специфично положение, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква f) DSGVO (ОРЗД).

Ако подадете възражение, няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако можем да удостоверим наложителни достойни за защита основания за обработката, които преобладават над Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Допълнителни права

При наличие на съответните специфични условия във връзка с Вашите обработени лични данни Вие разполагате със следните допълнителни права спрямо отговорника:

  • Право на информация на засегнатото лице, чл. 15 DSGVO (ОРЗД);
  • Право на корекция, чл. 16 DSGVO (ОРЗД);
  • Право на изтриване, чл. 17 DSGVO (ОРЗД);
  • Право на ограничаване на обработката, чл. 18 DSGVO (ОРЗД); и
  • Право на изпращане на данни съгласно чл. 20 DSGVO (ОРЗД).
  • Освен това имате право на оплакване в контролен орган, ако сте на мнение, че обработката на засягащите Ви лични данни нарушава DSGVO (ОРЗД).
Актуализация и промяна

От време на време декларацията за защита на данните трябва да се актуализира според действителните условия и правната ситуация. Преди да използвате нашите предложения проверете декларацията за защита на данните, за да сте в крак при евентуални изменения или актуализации.

Редакция: 15.08.2019