Гаранция

Колекциите b!design star, maxi, maxi+ и tile предлагат 5-ГОДИШНА, ПЪЛНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ.
Колекцията b!design clic предлага 10-ГОДИШНА, ОГРАНИЧЕНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ.
Колекцията b!design clic home предлага 5-ГОДИШНА, ОГРАНИЧЕНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ.
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧАСТНИ ЖИЛИЩНИ ЗОНИ ВАЖИ ГАРАНЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА 25 ГОДИНИ.

1. Сфера на валидност
При условие, че подът се поддържа съгласно данните в наръчника на потребителя и се използва в рамките на посочения клас на износоустойчивост и се инсталира в съответствие с инструкцията за полагане, гаранцията обхваща изключително следните сфери:

  1. Производствени дефекти
  2. Разслояване
  3. Силни, нетипични цветови отклонения и избледняване, при условие, че плочите не са били излагани на директно слънчево облъчване.

2. От гаранцията се изключват:

  1. Нормално износване, умишлено или злонамерено причинени щети: Щети поради неправилно полагане или поддръжка, химическо разлагане поради неподходящи почистващи препарати, съдържащи алкали основи на подове или щети поради хидростатично налягане, изгаряния, пукнатини, издатини, петна или загуба на гланц поради нормално стареене или външни влияния.
  2. Трудът или разходите за труд за отстраняване на неправилното полагане при смяна на пода.
  3. Последващи щети

Ограничения при използване, закъсняване на момента за отдаване под наем и т.н., които са свързани с отстраняване или повторно полагане на засегнатите материали. Всяка друга компенсация за щети за съпътстващи или последващи щети се изключва изрично.
Ако поради местни законови постановки не могат да бъдат изключени последващи щети, възможно е изброените в точка 2 ограничения да бъдат приложени само частично. С тази гаранция се придобиват специфични права,
от тях не могат да бъдат изведени други искания или права. Тези гарантийни претенции могат да бъдат предявени с незабавно уведомяване на дистрибутора/търговеца. Към уведомлението трябва да се приложи копие на оригиналната фактура както и изцяло попълнен формуляр за рекламации с фотоси, гарантийното искане може да бъде оторизирано само от дистрибутора/търговеца.