Импресум

Администратор на тези Интернет страници е
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Идент. № Данък върху оборота: DE 156673152
Служебен съд Манхайм: Търг. регистър 3983

телефон: +49 800 3905 000
Имейл: service@bauhaus.info

Лично отговорен акционер

Werkhaus GmbH
Седалище: Манхайм
Служебен съд Манхайм Търг. регистър В 6426
Управител: Бернд Баус, Лутц Фидлер

Указание за отговорност

Въпреки старателния контрол на съдържанието не поемаме отговорност за съдържанието на външните линкове. За свързаните с линкове страници отговорност носят единствено техните администратори.

Декларация за защита на данните

Желанието на BAUHAUS е, използването на нашите Интернет страници да бъде сигурно и удовлетворяващо. BAUHAUS винаги се стреми да действа в съгласие с валидното право за защита на данните. Следващата директива за защита на данните ще Ви информира за това, кога и къде могат да бъдат използвани личните данни и как може да бъде контролиран този процес.

Тази директива се отнася за Интернет страниците на URL www.bauhaus-ag.de или www.bauhaus.info. Тъй като ние непрекъснато развиваме нашите предложения, в отделни случаи може да има налични обновявания. Поради това Ви препоръчваме редовно да четете тази директива.

Директива за защита на данните

Обикновено Вие можете да извикате нашата Интернет страница, без за това да е необходимо да давате каквито и да било лични данни. Ако при отделни случаи са необходими Вашето име, адрес или други лични данни, за това се дава предварително указание. Ако вземете решение да предоставите на нас или нашите бизнес партньори лични данни по Интернет, за кореспонденция или изпълнение на поръчка. Ние ще приемем, запаметим и третираме Вашите лични данни много старателно и спазвайки съответните закони.

Данни на потребители

Поради извикване на нашата Интернет страница ние получаваме данни на потребители. Ние правим оценка на тези данни, за да узнаем какви са тенденциите и за да изготвим статистики, но при всички мерки спазваме високите стандарти за безопасност на Закона за защита на данни при оказване на дистанционни услуги (TDDSG) или Разпоредбата за защита на данни на телекомуникационните фирми (TDSV). По този начин се изключва свързването на данните на потребители или профилите на потребители с личните данни и се получава “прозрачен потребител”.

Освобождаване от отговорност (Disclaimer)

Не поемаме отговорност за правилността на всички съдържания. Ние считаме източниците на статиите за надеждни. Въпреки това не поемаме отговорност за актуалността, правилността и пълнотата на предоставената информация.
За комерсиално използване и/или разпространение на съдържанията на тези Интернет страници е нужно писмено съгласие.
Данните на нашите Интернет страници са съставени старателно и в съответствие с известното ниво на развитие на науката и техниката. Нивото на познанията и опита се развиват непрекъснато. Затова имайте предвид, преди извършване на работите да направите справка с Интернет страницата. Молим за Вашето разбиране, че за данните на тези страници трябва да ограничим нашата отговорност до предумишленост, груба небрежност и нарушаване на важни задължения. Описаните приложения на продукта не могат да отчетат специалните обстоятелства на отделните случаи. Затова проверявайте, дали използваните продукти са подходящи за конкретната цел на приложение и във всеки случай зачитайте инструкцията за употреба и данните на производителя.

Фотоси

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Указание за потребителя за Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уеб сайта. Създадената от бисквитките информация за Вашето потребление на този уеб сайт по правило се пренася на сървър в САЩ и се запаметяват там. В случай на активиране на IP анонимизиране на този уеб сайт, Вашият IP адрес предварително се скъсява от Google но в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по договора на споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се пренася на сървър на Google в САЩ и се скъсява там. По поръчка на потребителя на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да анализира използването на уеб сайта, за съставяне на рапорти за активността на уеб сайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уеб сайта и на Интернет за администратора на уеб сайта. Установеният в рамките на Google Analytics от Вашия браузер IP адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките с помощта на съответна настройка на софтуера на Вашия браузер, но Ви предупреждаваме, че в такъв случай евентуално няма да можете да използване всички функции на този уеб сайт. Освен това Вие можете да предотвратите регистрирането на създадените от бисквитките и свързаните с Вашето използване на уеб сайта данни (вкл. на Вашия IP адрес) на Google както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличните на следния линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) плъгини в браузера и ги инсталирате.
Повече информация по този въпрос ще намерите на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de или на https://www.google.de/intl/de/policies/ (обща информация за Google Analytics и защитата на данни). Обръщаме Ви внимание, че на този уеб сайт Google Analytics е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“, за да се гарантира анонимизирано регистриране на IP адреси (т. нар. IP маскиране).