Търся под, който е подходящ за ...

... общи жилищни зони с ниска, средна и висока интензивност на преминаване, както и за професионално предназначение с ниска интензивност на преминаване

Клас на износоустойчивост 23/31

дневна

вход

Homeoffice

магазин

... за общи жилищни зони & зони с професионално предназначение със средна до висока интензивност на преминаване

Клас на износоустойчивост 33/42

офис

училище

универсален магазин

Фитнес Център